Yöneticiler için Finans ve Muhasebe

04.10.2022 | Blog Yazıları

Organizasyonların giderek karmaşıklaştığı ve işlemlerin daha da hızlı hale geldiği günümüz dünyasında iş birimleri kendi sorumluluk alanlarının yanı sıra değer zincirinde yer alan diğer paydaşları adına da çapraz fonksiyonel sorumluluklar taşıyarak faaliyetlerini sürdürmek durumundadır.

Bugün sıkça kullanılan `finansçı olmayanlar için finans` ifadesi biraz yanıltıcı olarak değerlendirilebilir.  Bu finansı diğer operasyonlardan kalın çizgilerle ayıran bir izlenim vermektedir. Bu eski anlayışta; finans profesyonelleri bir servet ve varlık sayacı konumundayken artık `kötü polis` konumundan sıyrılarak önemli iş kararlarında etkin rol alan organizasyonun değer yaratma faaliyetlerini etkileyen iş ortakları konumuna gelmişlerdir.

Bir finans profesyonelinin görevini etkin yürütebilmesi ve başarılı bir is ortağı olmak adına değer zincirini, ürün segmentasyonunu, pazar dinamiklerini ve sektörü etkileyen diğer faktörleri başka bir deyişle  “işin nasıl islediğini” anlaması son derece önemlidir.  Finans uzmanları isin temelini anlayamazlarsa karşılaşılacak sorunları, yeni ürün finansmanını, bütçe hazırlama vb. süreçleri değerlendirmek adına daha dar ve optimal olmayan yaklaşımlar sergileyeceklerdir. Finans profesyonellerinin asli sorumluluklarının yanı sıra organizasyonun kritik konularını anlama sorumlulukları da vardır.  Ayrıca, finans çalışanlarının üst kademelere yükselmesi için ürün bilgisi, müşteri hizmet yönetimi gibi konuları da bilmesi gerektiği sık sık vurgulanmaktadır.

Finans profesyonelleri için geçerli olan bu durum aynen asli sorumluluğu finans olmayan çalışanlar içinde geçerlidir. Muhasebe ve finans bir işletme için “Can Damarı” olarak değerlendirilebilir.  Diğer operasyonlarda görev alan çalışanların çalışma hayatlarında başarılarını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileriye gitmek adına finansal raporlama ve analiz, planlama ve tahmin bütçeleme konularının dâhil olduğu başlıca finans ve muhasebe konularını anlamaları ve uygulamaları önem arz etmektedir.

Finansal teknik terminoloji bu alanda görev yapmayan profesyoneller için oldukça karmaşık ve göz korkutucu olarak değerlendirilebilir. Oysa finansal terminolojinin tamamına hâkim olmak finans profesyonelleri için dahi oldukça nadir bir durumdur. Finans alanı dışındaki çalışanlardan konunun uzmanı olması beklenmediğinden günlük işlerinde kullanacakları kavramlara hâkim olmaları finansal farkındalığın artırtılması adına hedef olarak kabul edilebilir. Herhangi bir disiplini tüm yönleriyle bilmek arzu edilse de kurumsal eğitimlerin yanı sıra iş başı uygulamaları deneyime dayalı öğrenme fırsatları yaratacaktır. İş başı uygulamaları esnasında finans profesyonellerinden alınacak destek ile süreçlerin altında yatan ilke ve analitik yaklaşımların netleştirilmesi sağlanabilir. Bu sayede finans ve muhasebe disiplinindeki anlayışın geliştirilmesi yanında süreç, organizasyon ve paydaşlar için en iyiyi üretebilme adına empati oluşturulmasına destek olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; en iyi yöneticiler tek bir disiplinde uzman olmanın ötesinde disiplinler arası düşünmede beceri ve zekâlarını sergileyen kişiler arasından çıkmaktadır.

Yazar: Ömer Arıkan