top of page

Üretim Yönetimi
Yüksek Lisans Programı & Executive MBA

Yöneticilerin,  daha stratejik bakış açısı kazanmaları ve edindikleri deneyimleri liderlik davranışına dönüştürmeleri amaçlanır.

Üretim Yönetimi
Yüksek Lisans Programı
&Executive MBA

PROGRAM SÜRESİ
 

400 Saat

Hafta içi 2 akşam (yarım gün, üçer saat),

Hafta Sonu 1 Gün (tam gün, altı saat)

 

KATILIMCI SAYISI

Minimum 20 kişi-Maksimum 24 kişi katılımı ile sınıflar oluşturulur.

HEDEF GRUP

 

Yöneticiler ve tüm diğer lider adayları.

(Katılımcıların 3 yıl çalışmış olması beklenmektedir)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ 

Eğitimcilerimiz akademik başarıları yanı sıra profesyonel hayatta üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimizce hedeflenen, katılımcıya uygulanabilir bilgiyi en pratik haliyle içselleştirebilmelerini sağlanmasıdır.

Eğitim ve gelişim programlarımız ise katılımcılarda, kendilerinden beklenen değişim ve gelişim alanlarına odaklanarak kurgulanmaktadır. Beklenen gelişmenin davranışa dönüşmesinin ölçümlemesi de farklı metotlarda raporlanmaktadır.

Eğitimlerin interaktif metotlar ile paylaşımı, konuların anlaşılmasını ve içselleştirmesini desteklemeyi, motivasyonu yüksek tutmayı amaçlamaktadır.

Program içeriğine göre değişkenlik göstermekle birlikte eğitim ve gelişim programları süresince farklı metodolojiler uygulanmaktadır (Flipped Learning, Soru Cevap, RQ, Vaka Çalışması, Grup Çalışması vb.). Conficius’un dediği gibi “işitirsem unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam öğrenirim.” Bir başka deyişle öğrenmek ve öğrenilen davranışa geçmesi için uygulamalar yapmak programımızın odağındadır.

Katılımcıların cep telefonlarına eğitimlerden önce mikro videolar gönderilerek eğitime gelmeden önce konu ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve kendilerine zaman zaman sorular yönlendirilecektir.

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ VE SERTİFİKA

Eğitim süreci boyunca katılımcılarımıza; İlgili eğitim hakkında ödev ve projeler verilecektir. Bu program sonrasında katılımcılarımıza testler uygulanacak ve sonuçların analizi yapıldıktan sonra konu ile ilgili “feedback” ve “feedforward” raporlamaları paylaşılacaktır.

Program sonunda başarılı olan katılımcılarımıza Üniversite akreditasyonunda ilgili Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

Gebze ve Tuzla’da özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan, metal sektöründe konumlanmış öncelikli olarak Mühendislik biriminde çalışan bireylerin, iş çıkışlarında kolaylıkla ulaşım sağlayacakları yakınlıkta ve beklentileri karşılayabilecek 2 özel içerikli Yüksek Lisans Programımız (Mühendislik ve MBA) bölgemizde bulunan Üniversitelerimiz ile oluşturarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yöneticilerin, programın sonrasında daha stratejik bakış açısı kazanmaları ve edindikleri deneyimleri liderlik davranışına dönüştürmeleri amaçlanmaktadır

01

PROGRAM HEDEFİ

Teknik Yüksek Lisans

Bölgemizdeki kurumların insan kaynakları ve eğitim yöneticilerinin beklentilerinden hareketle içeriğinin oluşturulduğu Teknik öğretmen ve veya Mühendislerin katılacağı bir Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programı olacaktır. Program içeriği 2 yılda bir değiştirilebilecektir.

Programda AR-GE, İnovasyon, Yalın Üretim, Operasyonel Mükemmellik dijitalleşme konuları ağırlıklı olacaktır.

 

Executive MBA Programı

Programın hedef katılımcıları ağırlıkta yine mühendis olmakla birlikte diğer lisans mezunu çalışanlara da açık tutulacak olup Tezli veya Tezsiz yapılabilir.

Program ağırlığı Stratejik Yönetim, Yönetişim, Dijitalleşme, Pazarlama ve Finans programlarında olacak olup, eğitmenler iş dünyası kökenli akademisyen ve iş insanlarıdır.

Her iki yüksek lisan programı da 2 yılda bir içerik çalışması ile geliştirilecek ve bölge kurumlarının ihtiyaçlarına göre dönüştürülecektir.

02

PROGRAM TANIMLARI

Ülkemizde uygulamalı eğitim fırsatları maalesef olmadığı için yeni mezun çalışanların işletmelere öğrenme ve hata maliyetleri yüksek oluyor. Bu nedenledir ki kurumlar genellikle 3 yıl tecrübeli personel istihdam etmeye çalışmakta ya da yeni mezun mühendisleri, işletme mezunlarını asgari ücrete yakın ücretlerle çalıştırmaktadırlar.

Bu programla hedeflenen bölgedeki firmaların yeni mezun personelleri 6 ay boyunca haftada 3 yarım gün MT programı alırken yarım gün kendi işyerlerinde uygulama yaparak hata maliyetlerini yönetmek ve kısa sürede faydalarını maksimize etmektir.

03

HEDEFLENEN FAYDA

ALT YAPI, STRATEJİK YÖNETİM MODÜLÜ

 

Yönetsel Trendler (1990 Üst yapı kırılması, 2008 alt yapı kırılması 2020 dijital kırılma)

Kısaca Bilişim, İnovasyon

Değişim ve Risk Yönetimi

Yönetim, Organizasyon

Yönetişim, Organizasyon

Yönetişim İlkeleri

Stratejik Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum Kültürü

PAZARLAMA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MODÜLÜ

Müşteri Değer Zincir ve Müşteri Odaklılık

Kanallı Pazarlama  (4P)

Birebir Pazarlama

Müşteri Beklentilerinin Yönetimi, Müşteri İlişkileri, CRM ve 4C

4C Customer Value, Müşteri Değeri, Farkın Yönetimi

4C Customer Cost, Müşteriye Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Maliyet Yönetimi

Müşteri Deneyimi Yönetişimi

Dijital Pazarlama

Müşteri Lojistik ve Satış Yönetimi

Özel Müşteri İlişkileri Yönetimi (Key Account Management)

Uluslararası Ticaret

 

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK ÜRETİM MODÜLÜ

 

Teknoloji Seçimi ve Yatırım

Mühendislik ve Proje (APQP, PPAP)

Planlama (OPT, FMS, JIT, MRP-I, MRP -2)

Tedarik Zinciri Yönetimi

Üretim Yönetimi (5S, TPM, POKE YOKE, SMED, JIDOKA ANDON, KANBAN)

Operasyonel Mükemmellik WCM

Üretim Süreçlerinde Verimlilik Uygulamaları ve

Üretim Maliyetleri Yönetimi

Yatırım Değerlemesi (ROI)

 

MALİ MODÜL

Finansal Muhasebe, Kısaca UFRS

Maliyet Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Muhasebe ABC

Mali Tabloların Analizi ve Bilanço Okuma

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri

Strateji Bütçe Simülasyon Oyunu

Finansman

 

ÖLÇME DENETLEME, SÜREÇ YÖNETİMİ ve LİDERLİK MODÜLÜ

Proses Denetimi ve Kalite

Entegre Kalite Yönetim Standartları Bilgilendirme

Kalite Maliyetleri ve Üretim Mali Analizleri

Mali İç Denetim Öz Değerleme

Denetim Değerleme Açıklıklarının Yönetimi, 6 Sigma

Liderlik

Kişisel Yönetim Becerileri

 

 10 GRUP PROJE SUNUMU ve TARTIŞMA

 UYGULAMA ÇALIŞMALARI

04

PROGRAM İÇERİĞİ

bottom of page