top of page

            GeleceğinLiderleriMT Programı

Eğitimlerin  interaktif metotlar ile paylaşımı ile konuların anlaşılmasını ve içselleştirmesini desteklemeyi, motivasyonu yüksek tutmayı amaçlıyoruz.


MT
PROGRAMI 

Management Trainee

PROGRAM SÜRESİ
 

230 Saat

 

KATILIMCI SAYISI

Minimum 20 kişi-Maksimum 24 kişi katılımı ile sınıflar oluşturulur.

HEDEF GRUP

 

Teknik içerikli MBA Programlarına

katılacak katılımcılar Teknik Meslek Lisesi + MYO mezunu veya Mühendis yada Teknik Öğretmen olmalıdır.
Teknik olmayan MT programlarına en az lisans mezunları kabul edilir.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ 

Eğitimcilerimiz akademik başarıları yanı sıra profesyonel hayatta üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimizce hedeflenen, katılımcıya uygulanabilir bilgiyi en pratik haliyle içselleştirebilmelerini sağlanmasıdır.

Eğitim ve gelişim programlarımız ise katılımcılarda, kendilerinden beklenen değişim ve gelişim alanlarına odaklanarak kurgulanmaktadır. Beklenen gelişmenin davranışa dönüşmesinin ölçümlemesi de farklı metotlarda raporlanmaktadır.

Eğitimlerin interaktif metotlar ile paylaşımı, konuların anlaşılmasını ve içselleştirmesini desteklemeyi, motivasyonu yüksek tutmayı amaçlamaktadır.

Program içeriğine göre değişkenlik göstermekle birlikte eğitim ve gelişim programları süresince farklı metodolojiler uygulanmaktadır (Flipped Learning, Soru Cevap, RQ, Vaka Çalışması, Grup Çalışması vb.). Conficius’un dediği gibi “işitirsem unuturum, görürsem anımsarım, yaparsam öğrenirim.” Bir başka deyişle öğrenmek ve öğrenilen davranışa geçmesi için uygulamalar yapmak programımızın odağındadır.

 

 

Eğitim sonunda testler uygulanacaktır. Katılımcılar ile ödev ve projeler verilecek, sonuçlar değerlendirildikten sonra konu ile ilgili “feedback” ve “feedforward” raporlamaları paylaşılacaktır.
Program sonunda başarılı olan katılımcılara Akademimizce Teknik MT sertifikasıı verilecektir.

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ
&SERTİFİKA
 

MT programımızdaki amacımız Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden başarıyla mezun olmuş bölgemizdeki kurumlarda çalışan adayların katılımıyla, geleceğin liderlerini yetiştirerek, kurumların gelecek yıllarda başarısını devam ettirmek ve daha üst seviyelere çıkarmaktır.

01

PROGRAM HEDEFİ

Hedef katılımcılar bölge kurumlarımızda çalışan yeni istihdam edilmiş ancak tecrübesi olmadığı için hata ve öğrenme maliyetleri yüksek olabilecek özellikle teknik personelin (Teknik MYO’da olabilir) 6 aylık bir süre içinde, yarım gün çalışarak yarım gün Akademide öğrenim görecek kişiler olacaktır.

02

PROGRAM TANIMLARI

Ülkemizde uygulamalı eğitim fırsatları maalesef olmadığı için yeni mezun çalışanların işletmelere öğrenme ve hata maliyetleri yüksek oluyor. Bu nedenledir ki kurumlar genellikle 3 yıl tecrübeli personel istihdam etmeye çalışmakta ya da yeni mezun mühendisleri, işletme mezunlarını asgari ücrete yakın ücretlerle çalıştırmaktadırlar.

Bu programla hedeflenen bölgedeki firmaların yeni mezun personelleri 6 ay boyunca haftada 3 yarım gün MT programı alırken yarım gün kendi işyerlerinde uygulama yaparak hata maliyetlerini yönetmek ve kısa sürede faydalarını maksimize etmektir.

03

HEDEFLENEN FAYDA

Alt Yapı, Stratejik Yönetim Modülü

 

Kısaca Bilişim, İnovasyon, Dijitalleşme
Değişim ve Risk Yönetimi
Yönetişim, Organizasyon
Stratejik Yönetim,
Kurum Kültürü

Pazarlama Müşteri İlişkileri Modülü

Müşteri Değer Zincir ve Müşteri Odaklılık
Birebir Pazarlama
Müşteri Beklentilerinin Yönetimi, Müşteri İlişkileri, CRM ve 4C
4C Customer Cost, Müşteriye Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Maliyet Yönetimi
Müşteri Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret

Teknoloji Mühendislik Üretim Modülü

Teknoloji Seçimi ve Yatırım
Mühendislik ve Proje (APQP, PPAP)
Planlama (OPT, FMS, JIT, MRP-I, MRP -2)
Tedarik Zinciri Yönetimi
Üretim Yönetimi (5S, TPM, POKE YOKE, SMED, JIDOKA ANDON, KANBAN)
Operasyonel Mükemmellik WCM
Üretim Süreçlerinde Verimlilik Uygulamaları ve Üretim Maliyetleri Yönetimi
Yatırım Değerlemesi (ROI)

Mali Modül

Kısaca Tek düzen muhasebe Hesap Sistemi

ve mali tablolar,
Sınai maliyet
Mali Tabloların Analizi ve Bilanço Okuma
İşletme Bütçeleri

Ölçme Denetleme,

Süreç Yönetimi Ve Liderlik Modülü

Proses Denetimi ve Kalite
Entegre Kalite Yönetim Standartları Bilgilendirme
Kalite Maliyetleri ve Üretim Mali Analizleri
Süreç Yönetimi ve Kısaca 6 Sigma
Liderlik
Kişisel Yönetim Becerileri

04

PROGRAM İÇERİĞİ

bottom of page