Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim programında katılımcıların; yeni ekipler kurarken veya mevcut ekiplerinin verimliliğini artırırken önem vermeleri gereken süreçleri fark etmeleri ve ekiplerini nasıl seçip destekleyeceklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: Ekip kavramını, başarılı ekibin gerekliliklerini ve kendi liderlik imajını bilir.
 •  Anlar: Yüksek performanslı ve başarılı ekip oluşturmanın gerekliliklerini anlar.
 •  Yapar: Kendi becerilerini ve ekibinin becerilerini sorgular, gelişim alanlarını belirler ve harekete geçer.

Hedef Grup:

Mevcut ekiplerinin performansını artırmak isteyen veya bir değişim sürecinde etkin ve başarılı ekipler oluşturmak isteyen:
• Yeni Yöneticiler
• Deneyimli Yöneticiler
• Multi Fonksiyonel Ekiplere Sahip Yöneticiler
• Proje Yöneticileri
• Matriks Çalışan, Bağlı Çalışanı Olmayan Kişiler
• Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Liderlik İmajınızı Farkına Varmak
 •  Ekip Kavramı Nedir?
 •  Takım Oyununda Liderin Rolü
 •  Ekibini Tanımak
 •  Ekibi için Gerekli Becerileri Belirlemek
 •  Ekip Başarısı için Zor Kararlar Almak
 •  Ekipte Değişim Arzusu Yaratmak
 •  Ekibi Net Hedeflere Yönlendirmek
 •  Potansiyel Geliştiren Liderlik

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: