Ahşapsan – Corning – Yönetimde Etkili Liderlik Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların;

•        İletişim yetkinliklerini etkin kullanan liderlerin sahip olduğu temel ve teknik bilgileri fark etmeleri,

•        Kişiler arası ilişkilerde farklı olan davranışların arkasındaki sebepleri anlamalarını ve davranışlarını yönetebilmelerini,

•        Kendilerini ve diğerlerini yönetme kabiliyetlerine dair iç görü kazanmalarını,

•        Bireysel liderlik potansiyellerinin farkına vararak ekiplerindeki kişilere karşı doğru liderlik yaklaşımları geliştirebilmeleri,

•        Takım dinamiklerini anlamlandırarak, bireylerin performansını artıracak doğru iş- potansiyel eşleştirmesi kurabilecekleri,

Pratik ve teorik bilgileri deneyimleyerek öğrenme çıktılarını elde etmeleri amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar

İçerik:

• Liderlikte İletişim Becerileri
Etkin İletişim
İletişim Engelleri
İletişimde 3A- Ben Mesajı
İletişimde Meta Beceriler: Dinleme ve Soru Sorma
Hitabet

Eğitim Metodolojisi:

 

·         Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.

·         Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.

·         Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

·         Vakalar

·         Hikayeler

·         Oyunlar

·         Uygulama (Role Play)

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: