WCM (S) İş Güvenliği Pillar Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi- World Class Manufacturing (WCM) ;
Teknik Pillar Eğitimleri- Safety
Malzeme ve teknoloji seçimi ile tasarım aşamasından başlayarak; üretim ve kullanım sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak,
İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek yöntemleri ortaya çıkarmak üzerine çalışmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Sıfır kazaya ve sıfır olaya ulaşmak
 •  Sıfır ramak kalaya, emniyetsiz koşullara ve emniyetsiz hareketlere ulaşmak
 •  Çalışmaların hukuka uygunluğunu garanti etmek
 •  Meslek hastalıklarını engellemek
 •  Çalışanlar arasında proaktif yaklaşıma yönelik kültür odaklı güvenliği teşvik etmek ve sürdürmek
 •  İnsan doğasını anlayarak sürdürülebilir iş güvenliği sağlamak

Hedef Grup:

İşletme Sahibi, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  S Pillari Nedir?
 •  S Pillarinin Amaçları
 •  İş Güvenliği Neden Gereklidir?
 •  S Pilları Ekibi
 •  KPI & KAI
 •  S Pillari Adımları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: