WCM (PM) Profesyonel Bakım Pillar Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dünya Klasında Üretim Sistemi – World Class Manufacturing (WCM) ;
Teknik Pillar Eğitimleri – Profesyonel Bakım
• Ekipman güvenirliliğini ve mevcudiyetini ekonomik maliyetler kapsamında azami orana çıkarmak,
• Bakım maliyetlerini optimize etmek,
• Plan dışı bakım faaliyetlerini ortadan kaldırmak,
• Gereğinden fazla bakımı ortadan kaldırmak.
• Bakım operatörü kullanımını optimize etmek,
• Gelişim ve eğitim planları ile insanların becerilerini ilerletmek,
• Daha sağlam bir süreç kontrolü oluşturmak için QC pillarını desteklemek,
• Temizlik maliyetlerini azaltmak için AM pillarını desteklemek (daha az makine temizliği).

Beklenen Fayda:

 •  Hızlanmış kötüye gidişin elimine edilmesi ve önüne geçilmesi
 •  Gerçekleşmiş arızaların analizi
 •  Bakım standartlarının tanımlanması
 •  Belirlenen makina zayıf noktalarına karşı tedbirlerin alınması ve kompenentlerinin ömürlerinin uzatılması
 •  Ekipmanı korumaya yönelik planlı bakım sisteminin kurulması ve bakım maliyetlerinin yönetilmesi

Hedef Grup:

İşletme Sahibi, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  PM Pilları Nedir?
 •  PM Pillarının Amaçları
 •  Planlı Bakım Neden Gereklidir?
 •  Planlı Bakım Yaklaşımı
 •  KPI&KAI
 •  PM Pilları Adımları

Eğitim Metodolojisi:

• Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
• Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
• Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: