Verimlilik ve Maliyet Yönetimi İçin Tedarik Zinciri Yönetimi Terminolojisi Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Ürün ve hizmetlerin ilk tedarikçiden son tüketiciye kadar süren yolculukta yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramı “Tedarik Zinciri” olarak tanımlamak mümkündür. Sürdürülebilir kârlılığı amaçlayan tüm kurumların bu süreci, küreselleşme ve gelişen teknoloji çerçevesinde değerlendirip geliştirmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu amaçla ortak hedefe odaklanabilmek için tüm bu faaliyetlerin birbirlerine olan etkileriyle birlikte değerlendirilip planlanması kurumun öncelikli misyonudur.

Beklenen Fayda:

 •  Satın alma ve tedarik kararlarının birbirleriyle bütünleşik ve standart süreçlerle alınmasının sağlanması
 •  Sipariş zamanlaması, stok kontrolü, depolama faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde entegrasyonun sağlanması
 •  Bu faaliyetlerin kurumsal kaynak planlama (ERP) çerçevesinde planlanmasının gerçekleştirilmesi
 •  Tedarik zincirinin tüm bileşenlerini elektronik ortamda eşzamanlı bir şekilde kontrolünün hayata geçirilmesi
 •  Sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşma çabasında tüm aşamaların verimlilik ve maliyet yönetimi çerçevesinde beraberce izlenebilmesi için gereken altyapının sağlanması konularında farkındalık yaratmak.

Hedef Grup:

Satın Alma, Tedarik, Ürün/Hizmet Geliştirme ve İş Geliştirme Uzmanları ve Çalışanları.

İçerik:

 •  Kurumsal Satın Alma, Tedarik ve Lojistik Kavramları
 •  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bileşenleri Stok, Taşıma, Depolama, Bilgi Paylaşımı
 •  Dijital Ortamda Tedarik Zinciri Yönetimi
 •  ERP, MRP, MRPII, EDI
 •  Kısaca Yalın Üretim ve Operasyonel Mükemmellik Terminolojisi
 •  Küresel Ölçekte Tedarik Zinciri Planlaması.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitmen paylaşacağı sunumlardaki bilgileri içeren vakalar katılımcılar tarafından tartışılacak ve olası çözüm önerileri beraberce geliştirilecektir.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: