Veri Okuryazarlığı ve Veri Görselleştirme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimin en önemli amacı veriden öngörü elde edecek yetkinlik setini geliştirmektir. Bunu yaparken İstatistik, İleri Excel, Temel SQL, İş Zekâsı, Veri Görselleştirme ve Veri Analitiği Disiplinlerinden faydalanacaksınız. Eğitim için temel seviye excel bilgisi yeterli olacaktır.

Beklenen Fayda:

İş zekâsı (BI), Dashboard, Metrik/KPI gibi araç ve yöntemlerin kullanımının yanı sıra, raporlama ve veri analizi ile ilgili ileri düzey teknikleri öğreneceğiniz “Veri Okuryazarlığı ve Veri Görselleştirme Programı” sayesinde değişen veri ile çalışma ve veri farkındalığı yetkinliğinizi artıracaksınız.

Hedef Grup:

Görev ve Kıdem Fark Etmeksizin Tüm Çalışanlar

İçerik:

 •  Veri Analitiği
 •  İleri Seviye Excel
 •  Veri Görselleştirme
 •  Veri ile Çalışma
 •  Dashboard – İş Zekâsı ve Raporlama
 •  Veri Okuryazarlığı ve Tanımlayıcı Analitikler
 •  Temel İstatistiki Analizler
 •  Veri Farkındalığı: Açıklayıcı Analitikler
 •  Veri Analitik Vakaları
 •  İş Zekâsı Projesi
 •  Haftalar Arasında Proje ve Okuma Çalışmaları
 •  Veri Madenciliği Örnek Çalışmalar
 •  Algoritma Kullanımı
 •  Regresyon, Forecast, Karar Ağacı ve Diğer Algoritmalar
 •  Veri Analitiği Araç Yetkinlik Artışı Çalışmaları: Powerbı, Weka
 •  Projeler, Uygulamalar, Vakalar ve Self Learning Dokümantasyonları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: