Uzaktan Çalışan Ekipleri Yönetmek Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İş yapış tarzlarımızda son dönemde meydana gelen önemli değişimle birlikte ekiplerin yapılandırma, işlevsiz çatışma, koordinasyon problemleri, motivasyon düşüklüğü ile karşı karşıya kaldığı ve potansiyellerini gerçekleştiremediği, düşük performans sergilediği görülmektedir.
Uzaktan yönetim, bir evden çalışma politikası uygulamaktan çok daha fazlasıdır. Bu eğitimde etkili bir ekip lideri olarak uzaktan çalışan ekipleri desteklemenize, değerlendirmenize ve sürekli geliştirmenize olanak tanıyan çeşitli araç ve uygulamaları edineceksiniz.

Beklenen Fayda:

 •  Yüksek performansa giden yolda ekip çalışmasının önündeki engelleri ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini anlamak.
 •  Sanal sunum ve toplantıları etkileyici ve etkin kılmak için ipuçları edinmek.
 •  Uzaktan ekip çalışma ve yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalarını öğrenmek ve uygulamak.

Hedef Grup:

Yöneticiler, Ekip Liderleri, Yönetici Adayları.

İçerik:

 •  Yeni Çağın Değiştirdiği İletişim
 •  Giderek Daha Fazla İletişim Gerektiren Yapısal Başarısızlık
 •  Uzaktan Çalışan Ekipleri Yönetirken Hassas Sorunları Ele Almak İçin Dört Adımlı Süreç
 •  Sanal Toplantılar: Sıkıcı ve Verimsiz Toplantılardan Etkili Toplantılara
 •  Psikolojik Güvenlik İhtiyacını Anlamak
 •  Grup Tartışmalarını ve Proje Toplantılarını Kolaylaştırmak İçin Yapılandırılmış Model
 •  Sanal Sunumları Etkileyici Kılmak İçin İpuçları
 •  Sonuç Odaklı Zihniyet Yapısına Geçiş
 •  Etkin Yetkilendirme ve İş Takibi
 •  Başarılı Ekiplerin İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: