TPM (Toplam Üretken Bakım) EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Şirketlerin ayakta kalabilmesi için rekabet gücünü arttırabilmeleri şarttır. Bunu da kesintisiz üretimi desteklemek için arıza yapmayan makinaları hedefleyen, hataları ortadan kaldıran, makinalarını sahiplenen çalışanlar yetiştirmeyi amaçlayan yönetim biçimi olan TPM ile gerçekleştirebilir.

Beklenen Fayda:

 •  Üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak
 •  Üretim hatlarında kayıpları en aza indirmek
 •  Makina ve ekipman verimini arttırmak
 •  Herkesin katılımını sağlamak
 •  Küçük grup çalışmalarının etkinliğini arttırmak.

Hedef Grup:

Mavi Yakalıları Bilgilendirecek ve Eğitecek, Uygulamaların Liderliğini Yapacak Yöneticiler, Mühendisler, Teknisyenler, Formenler, Usta Başılar.

İçerik:

 •  TPM Tanımı, 16 Büyük Kayıp ve OEE, Örnek Olay Çalışmaları
 •  TPM Sütunları, Odaklanmış İyileştirmeler, Otonom Bakım, Planlı Bakım
 •  Kalite Bakım, Erken Ürün/Ekipman Yönetimi
 •  Eğitim, Ofis TPM, SEÇ – Sağlık Emniyet ve Çevre

Eğitim Metodolojisi:

 •  Örnek uygulamalar ve kullanılacak sistematiğin oluşturulması
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: