Toplantı Zaman Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Toplantıların başarısız geçmesinin ana nedeni toplantı öncesi hazırlıksız ve gündemsiz yapılan toplantılar ise bir diğer nedeni de zamanın doğru yönetilememesi değil mi?
Zamanı yönetmek yaşamı yönetmektir. “Herhangi bir zamanda yapılacak olan, hiçbir zaman yapılamaz” diyor İskoçlar. Yani planlamadığınız öngörmediğiniz şeyi yaşayamazsınız.
Malcolm X “Zamana verdiğimiz değer, başarı veya başarısızlığımızı belirler” derken zamanı yönetenin başarılı olabileceğini vurguluyor. Keza Mandela da kendi başarısını bakın nasıl tanımlıyor “Bütün başarımı, işlerimi zamanında yapmaya borçluyum.”

Beklenen Fayda:

Bu eğitimle hedeflenen;

• Öncelikle katılımcıların zamanı doğru kullanmalarının öğrenilmesi,
• Makine ve ekipmanlarını iyi planladıklarında makine zaman değerinden verimliliğe ulaşabileceklerini kavramaları,
• Toplantıların verimli olması için gereken bilgi ve becerileri kazanmaları beklenmektedir.

Hedef Grup:

Kurum girişimcileri, tüm yönetici ve beyaz yaka mavi yaka çalışanlar.

İçerik:

 •  Zaman Kavramı
 •  Zamanı Kıymetlendirmek “Pareto İlkesi”
 •  Zamanı Çevik Planlamak “Pomodoro Tekniği”
 •  Zamanı Önceliklendirmek “Eisenhower Şeması”
 •  Zamanı Ölçmek “Günlük İş Planı Tekniği”
 •  Zamanı Planlamada Profesyonel Araç: Ajanda
 •  Zaman Hırsızlarına Kalkanlarımız
 •  Zarif Hatırlatma ve Kendini Takdir
 •  Vaka Çalışması “Serkan’ın Bugünü”
 •  Toplantı Kültürü
 •  Toplantı Davetinde Paydaş Seçimi, Davetler ve Hazırlıklar
 •  Görev Dağılımında Doğru Parametreler
 •  İyi Bir Ev Sahibi Olmak “Doğru Moderasyon”
 •  Toplantı Günü (vaka çalışması)
 •  Toplantı Bitiminde “Çevik Raporlama Tekniği”
 •  Etkin Toplantı Planlama “Kontrol Listesi”
 •  Takip Çalışmaları ve Kurumsal Hafıza

Eğitim Metodolojisi:

 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: