Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetimde Başarı için 14 Altın Kural

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dr. W. Edwards Deming, ortaya koyduğu “toplam kalite yönetimi” felsefesi ile kuruluşların rekabet gücünün artmasını sağlayan kalite anlayışının yaratıcısıdır. Out of Crisis kitabında dönüşümsel yönetim teorisini oluşturan 14 ilkeyi anlatmıştır. Bu ilkeler, II. Dünya savaşı sonrası Japonya’sında kurumsal dönüşümün temel adımları olarak onun başarısı ve şöhretinin temelini oluşturmuştur. Deming’ in 14 ilkesi, günümüzde halen dönüşümün yol haritası olarak kabul edilmektedir. Kuruluşun 14 ilkeye uyma çabaları, yönetimin amacında ilerlemeye inançlı olduğunun işaretidir. Deming’ in yönetim ilkeleri son derece insani ve yalındır. Zaten basit olan, mükemmel ve sürdürülebilir olandır. Odaklanmak, kuruluş ile paydaşlar arasındaki erişilmez köprüleri yıkarak kuruluşu bir bütün olarak görmek yapmamız gerekendir.

Kapıları, pencereleri, hepsini açalım; geleneksel düşüncelerimizi havalandıralım. Eğer statüden, sayısal kotalardan, ratinglerden, liyakatlerden, başkalarının düşüncelerinden, kurallardan, iş kaybı korkularından özgürleşebilirsek kuruluşun varlığını, sürdürülebilirliğini kucaklayabiliriz. Zihnimiz tazeyse, kuruluş hep tazedir. Kalite mi, kazanç mı? ikileminden arınarak önce insan, sonra çevre ve sonucunda kazanç döngüsüne girebiliriz. Eğitimimizde toplam kalite yönetimi bağlamında Deming’ in 14 ilkesi anlatılarak diğer firmaların nasıl başardığını ve nasıl bir yol izlediğini görerek kendi yolumuzu çizmeye başlarız. Ve bu başarımızı garantileyen “şirketimize özel bir avantaj” olacaktır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının işletmeye entegre edilmesi, efektif bir şekilde yönetilmesi ve dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi çalışmalarına yol gösterici olması ve farkındalık amaçlanmıştır.

Hedef Grup:

Her Sektör ve Ölçekteki İşletme Sahipleri, Üst Yöneticileri, Çalışanları ve Tüm Eğitim Alanındaki Öğrenciler

İçerik:

 •  Kalite Nedir?
 •  Toplam Kalite Yönetimi Nedir?
 •  Geçmişten Günümüze Toplam Kalite
 •  Kontrolden Yönetime
 •  Bir Kalite Meraklısı Deming
 •  Deming’ e göre Toplam Kalite Yönetimi
 •  Toplam Kalite Yönetimi Araçları
 •  Kalitenin Stratejik Yayılımı
 •  Yönetimin 14 İlkesi
 •  Değerlendirme ve Kapanış

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: