Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsallaşma

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Türkiye’ de faaliyet gösteren orta ölçekli Tekstil ve Konfeksiyon aile şirketleri için kurumsallaşma yol haritasının oluşturulması.

Beklenen Fayda:

Kurumun kolay yönetilebilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için süreçlerinin en uygun seviyede (müşteriyi deneyimi yaratan, bilgiye kolay ulaşan, maliyet odaklı ve yenilikçi) kurgulanması ve etkin yönetsel sistemlere sahip olunmasıdır.

Hedef Grup:

Kurumsallaşma Talep Eden Şirket Sahipleri, Ortakları, Yöneticileri

İçerik:

 •  Değişim Yönetimi
 •  Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama
 •  Kurum İçi Verimli İletişim
 •  Kurumsal Kültürü Oluşturma
 •  Kurumsal Müşteri Deneyimi
 •  Süreçlerle ve Hedeflerle Yönetim
 •  Kurumsal Performans Yönetimi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Vaka çalışması
 •  Grup çalışması
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: