Teklif Değerlendirme Eğitimi (RFQ Request For Quotation)

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Müşterilerden gelen teklif taleplerinin yönetilmesi için müşteri beklentilerinin anlaşılması bu beklentileri karşılayacak gereksinimlerin ve kısıtların tanımlanması ve müşteri beklentilerinin karşılanması sırasında ortaya çıkacak maliyetleri belirlenmesi ve izlenmesi.

Bu eğitim sonucunda bu müşteri teklif taleplerinin beklentilere uygun şekilde tekliflendirme yapılması ve yönetilmesi amaçlanmıştır.

Beklenen Fayda:

 •  Müşteri beklentilerinin yönetilmesi,
 •  Zamanında ve beklentiye uygun ürün için optimize edilmiş teklif hazırlanması,
 •  Müşteri memnuniyeti.

Hedef Grup:

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Satış ve Tekliflendirme Sürecinde Görev Alan Mühendisler, Uzmanlar.

İçerik:

 •  RFQ Nedir?
 •  Müşteri Gerekliliklerinin Ortaya Konulması
 •  Teknik Değerlendirme ve Geri Bildirim
 •  Kapasite ve Zaman Çizelgeleri
 •  Girdiler ve Çıktılar
 •  Ürete Bilirlik
 •  Maliyetlendirme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Beklenti Yönetimi,
 •  Maliyet Yönetimi,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: