Tedarikçimizi Değil İş Ortağımızı Tanıyalım Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Tedarik zinciri yönetimi; firmanın mevcut iş süreçlerinin devamlığını sağlayan mal ve hizmet üreten tedarikçilerinin performansı, uyumu ve başarısı ile ancak iyileştirilmiş hedeflere yöneltilebilir. Bu nedenle stratejik satın alma kalemlerinde tedarikçi tercihini yaparken aslında uzun dönem birlikte yol alacağınız iş ortağınızı belirlemeniz gerektiğinin farkında olmalısınız.

Eğitim sonrası katılımcıların; tedarik zinciri yönetimi sürecinde özellikle stratejik satın alma kalemleri ile ilgili verecekleri kararın önemini daha iyi kavrayabilmeleri ve bunun için nasıl bir metodoloji izlemeleri gerektiği konusunda kendilerini geliştirmeleri, eğitim sonrası şirket hedeflerine ulaşma ve iyileştirme projelerine katkı sağlama konularında ekibin kendini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Etkin ve dinamik tedarik zincir yönetimi altyapısının tesisi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 •  Tedarikçi (iş ortağı) seçimi, değerlendirme, yürütme ve iyileştirme projeleri kapsamında izlenecek yol ve metotların anlaşılması, fiilen iş hayatında kullanılması,
 •  Şirket hedeflerine ulaşabilme ve dinamik, hızlı ve etkin hareket kabiliyetine sahip bir network’ ün tesisi ve devamlılığının sağlanması,
 •  Yüksek kalitede iletişim ve doğru kurgulanmış bir TZY modeli ile şirketin bağlantılı diğer iş süreçlerine katkı sağlanarak müşteri gözünde şirketin marka değerinin artmasının sağlanması.

Hedef Grup:

Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

İçerik:

 •  İhtiyaç ve hedefler göz önünde bulundurularak doğru ve etkin proje modellemesinin birlikte yapılması
 •  Belirlenen ihtiyaç dahilinde birlikte çalışılacak tedarikçi ve satın alma kriterlerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesinin önemi
 •  Doğru tedarikçi (iş ortağı) adaylarının tespiti
 •  Ön değerlendirme sürecinde olumlu olarak değerlendirilen adaylar için saha ziyaretlerinin düzenlenmesi ve tedarikçi ön değerlendirme ve kabul sürecinde ilgili saha ziyaretinin dokümante edilmesinin önemi
 •  Belirlenecek minör, majör hata ve iyileştirmeye açık noktalar ile ilgili tedarikçinin planının talep edilmesi, majör hata tespiti durumunda sürecin takibi
 •  Seçilen iş ortağı ile operasyonel süreçlerin yönetimi aşamasında doğru iletişim ve koordinasyon alt yapısının kurulması
 •  Şirket hedefleri paralelinde iş ortağımızla birlikte hedeflerin doğru tespiti, birlikte yönetilmesi, ölçme/değerlendirme ve sürekli iyileştirme
 •  Hazırlanacak sözleşmelerde kader birliği açısından fayda ve zarar durumlarına göre ödül ve ceza maddelerinin belirlenmesi ve uygulanması
 •  Fırsat ve yenilikler ile ilgili ARGE çalışmalarında tedarikçi (iş ortağının) katılımının önemi
 •  Tedarikçinin mevcut iş süreçlerine daha fazla katkı sağlayabilmesi için kendini geliştirebilmesi adına, proje gruplarının sağlayacağı faydalar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: