Tedarik Zinciri Yönetimi, Dijitalleşen Süreçler ve Değişen İnsan Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüz dijitalleşen dünyasında tedarik zinciri süreçlerinde yaşanan hızlı değişimler, yeni iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan personel profilleri, Gelecekte nereye kadar?, Ne kadar ve hangi hızda değişimler bizi bekliyor?, Bu süreçlere uyum için neler yapmamız gerekir? sorularına yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Eğitime katılan personellerin şirket hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerlemesi ve ekibin bir üyesi olarak personel farkındalığının artırılması ve bu konularda kendini geliştirebilmesi için tetiklenmesi
 •  Dijitalleşen süreçlerde başarılı bir tedarik zinciri sürecinin kurgulanabilmesi ve saha performansı için evrilen iletişim ve karar süreçlerinin verimli kullanılması
 •  E-ticaret’ in kullanımının tedarik zinciri süreçlerinde kullanımının artması ile bunun için ihtiyaç duyulan personel profilinin değişiminin veya gelişiminin sağlanması
 •  Değişim yönetiminin dijitalleşme ile bireye indirgenmesi.

Hedef Grup:

Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

İçerik:

 •  Tedarik Zinciri Süreçlerinin Dijitalleşen İş Dünyasında Evrimi
 •  E-Ticaret, Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Değerlendirme, Üretim & Malzeme Planlama, Satın Alma Bütçe Yönetimi, Inbound ve Outbound Lojistik Süreçlerinde Dijitalleşmenin Etkileri
 •  Dijitalleşen İş Süreçlerinde Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Doğru ve Etkili İletişim
 •  Yeni Nesil Takım Çalışma Modelleri ve Performans Kriterleri.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: