Tavsan – Stratejik Müşteri İlişkileri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Hem yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilere satış yapan personelin, Tavsan’ı daha etkili şekilde temsil edebilmeleri, Tavsan’ı temsil ederken de, müşteriyi merkeze koyma becerilerinin geliştirilmesi amaç edinilmiştir. Müşteriye fayda satın aldıklarının algısının yaratılması, böylece müşteriye sağlanan değerin ön plana çıkarılması ile ömür boyu müşteri ilişkilerinin sağlanması  hedeflenmektedir. Konuşulan konular, oynanan oyunlar, bireysel ve grup çalışmaları, stratejik müşteri ilişkileri konusuna bağlanacaktır.

Beklenen Fayda:

 • Müşteri ile uzun vadeli ilişki yönetimi,
 • Ürün anlatırken faydanın ön planda tutulması,
 • Konuşma-dinleme ve sunum becerilerinin geliştirilmesi,
 • Müşterideki Tavsan algısının daha da güçlenmesi

Hedef Grup:

Tavsan Çalışanları

İçerik:

Bölüm 1

 • Yönetim kavramı ne demektir ? nasıl doğmuştur ?
 • Stratejik yaklaşım: Kim için ne yapıyoruz?
 • Kanallı pazarlama mı, birebir pazarlama mı?
 • Birebir pazarlamanın ana hatları
 • Data base oluştur
 • Segmente et
 • Optimize et ve öncelik sırası belirle
 • Yeterli iletişim ve ilişkiyi kur
 • Beklentilerini öğren ve faydaları ortaya koy
 • Tatmin sağla
 • Sürdür ve büyü

 

Bölüm 2

 • İletişim ile ilişki arasındaki fark nedir ?
 • Müşteri deneyimi yönetimi nedir ? Unsurları nelerdir ?
 • Müşteri ile etkili iletişim nasıl olmalıdır ?
 • Bağ kurmak ne demektir ? Nasıl yapılır ?
 • Etkin dinleme ve anda kalma nedir ?
 • Kullanılacak kelimeler, kullanılmayacak kelimeler nelerdir ?
 • Somut fayda nedir ? Genişletilmiş fayda nedir ?
 • Özellik nasıl faydaya çevrilir ? Fayda nasıl anlatılır ?
 • Değer algısı nedir ? Nasıl yaratılır ?
 • Etkili bir ürün sunumunun olmazsa olmazları nelerdir ?
 • Müşteri neden satın alır ? Neden satın almaz ?
 • Yazışma dilinde nelere dikkat etmek gereklidir ?

Eğitim Metodolojisi:

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Tavsan - Genel Müdürlük

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: