Süreç Akış Haritalama Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Süreç haritası, bir süreçte yapılan işlerin ve işin akışının kolayca anlaşılmasını sağlayan ve süreci görsel hale getiren diyagramdır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Bir süreç çiziminin oldukça basit bir şekilde nasıl yapılacağını, nasıl analiz edileceğini ve nasıl iyileştirileceğini öğrenir.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

  •  Mevcut Sürecin Anlaşılması ve Kayıp Tespiti
  •  Gelecek Durum Sürecinin Çıkarılması
  •  İyileştirme Konuları Tespiti
  •  Vak’ a Çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: