Sürdürülebilir Pazarlama

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sürdürülebilir pazarlama; çevreye zarar vermeyecek aynı zamanda müşterilerin istek ve taleplerini dikkate alan ve firmanın pazarlama maliyetlerini düşüren bir pazarlama stratejisidir. Bu eğitimle, sürdürülebilir pazarlama sürecinde sosyal koşullar ve çevre koşulları dikkate alınarak, pazarlama stratejisi oluşturabilmenin temelinin aktarılması hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim ile katılımcılara;

• Çevresel farkındalığının artması ve aksiyonların buna göre alınması,
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, pazarlama stratejilerinin maliyet yönetimini sağlayacak şekilde yeniden tasarlanabilmesi yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Tüm pazarlama çalışanları.

İçerik:

 •  Sürdürülebilir Kavramı
 •  Sürdürülebilir Tüketimi Gerçekleştiren Beş Öğe
 •  R Kavramı
 •  Sürdürülebilirliğin 3 Temel Bileşeni
 •  Sürdürülebilir Pazarlama
 •  Sürdürülebilir Pazarlamanın Beş Temel İlkesi
 •  Sürdürülebilir Pazarlama Karması
 •  Sürdürülebilir Pazarlamaya Geçiş Sürecinin 3 Temel Öğesi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: