Sürdürülebilir Kalitenin İlk Adımı Nedir? ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON VE TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sürdürülebilir kalite; iki kavramın, yani sürdürülebilirlik ve kalitenin birleşimi ile oluşmuştur. Günümüzde çevresel ve teknolojik koşulların yıkıcı değişimi nedeniyle müşteri isteklerine cevap vermek için “kalite” tek başına yeterli görülmemekte kalitenin sürdürülebilirliği ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalitenin birinci adımı olarak; işletmenin tüm faaliyetlerinin akıllı, etkin ve verimli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır. İkinci adım olarak gerçekleştirilen toplam kalite yönetimi çabaları dönemsel değil sürekli güncellenerek ve gelişim düşüncesi çerçevesinde yapılmalıdır.
ISO 9001:2015 liderlikten planlamaya, ürün / hizmeti sunmasından iç denetime, risk analizinden iyileşmeye, yönetim toplantılarından performans takibine kadar birçok boyutta bir şirketin bütünleşik olarak “kaliteli yönetilmesi” için neler yapılması gerektiğini anlatan, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir rehber niteliğindedir. Akredite edilmiş üçüncü taraflarca sistematik denetlenmesi ve belgelendirilmesi sistemin tüm dünyada kabul edilmesini sağlamıştır. Yapısı nedeniyle diğer tüm standartlar ile entegre edilebilir.

Beklenen Fayda:

 •  Bu temel eğitim ISO 9001 nedir? ISO 9001 ne değildir? sorularının cevabını verir.
 •  Reaktif yönetim şeklinden proaktif yönetime evrilen bir dönüşümün başlangıcıdır; fakat ISO 9001:2015 temel eğitimi hızlı bir düzeltici değildir.
 •  Eğitimin sonunda, kalitenin şirket yönetiminden ayrı bir kavram olmadığı; ISO 9001 şartlarının “kaliteli bir şirket” için yönetim sisteminin temel yapı taşlarını, planlamasını ve uygulamasını öğrenmiş oluruz.

Hedef Grup:

Yönetimin bireysel iş becerisi ile belli bir seviyeye gelen fakat ilerlemek için kurumsallaşma ihtiyacına ulaşan her sektör ve ölçekteki işletme sahipleri ve üst yöneticileri.

İçerik:

 •  Kalite Kavramı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Standardın Önemi
 •  Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al (PUKÖ) Döngüsü ile KYS İlişkisi, Risk Temelli Düşünme
 •  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kavramları; Amaç, İhtiyaç ve Kapsam, İlgili Taraflar vs.
 •  Liderlik, Planlama, Risk ve Fırsatları Belirleyecek Faaliyetler, Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama, Değişikliklerin Planlanması, Destek
 •  Kaynaklar, Kurumsal Bilgi
 •  Yeterlilik, Farkındalık
 •  Operasyonel Planlama ve Kontrol, Müşteri ile İletişim, Müşteri Memnuniyeti
 •  Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi, Gözden Geçirilmesi, Değişmesi
 •  Satınalma, Kontrol, Muhafaza, Teslimat
 •  İç Tetkik, Yönetim Gözden Geçirme
 •  Performans Takibi ve İzlenebilirlik, Uygunsuz ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Sürekli İyileştirme
 •  Sertifikasyon Süreci
 •  Avantajları/Dezavantajları, Genel Değerlendirme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Akademik kaynak paylaşımı yapılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: