Torun Bakır-Sunum ve Performans Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sunum ve Performans atölyesi, şablon yaklaşımlar üzerinden sunum teknikleri bilgisi aktaran çoğu sunum eğitimden farklı olarak, katılımcılara, öncelikle kendi sunum amaçlarını irdelemeyi, genel geçer sunum kurallarına odaklanmak yerine, gerek kendi özgün becerilerine (ki bu beceriler eğitim sırasında belirlenmektedir), gerekse dinleyicilerinin özelliklerine (ki bu özelliklerin nasıl saptanacağı eğitim sırasında aktarılmaktadır) odaklanarak, amacına ulaşan, başarılı sunumlar yapma becerileri kazandırır. Aynı zamanda, atölye boyunca katılımcılar, kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfedecek, zayıf yönlerini geliştirirken, güçlü yönlerini öne çıkarmayı da öğrenecek, sunmak istedikleri verileri, sunum amaçlarına ve dinleyici kitlesine uygun, zamanı verimli kullanarak ve vurgulanması gerekli ana noktaları doğru belirleyerek, zihinlerde kalıcı ve en etkili şekilde yapma becerilerini edineceklerdir.

Beklenen Fayda:

•        Kişilerin özgün becerilerine odaklanılır,

•        Kişisel farkındalık sağlanır,

•        Optimum zamanda maksimum fayda sağlayacak sunum teknikleri içselleştirilir

Hedef Grup:

Beyaz Yaka Tüm Çalışanlar.

İçerik:

•       Sunum: Araç mı, amaç mı?

•       Hazırlık

•       Amaç

o   Ne sunuyoruz ve neden sunuyoruz, sunum sonunda ulaşmak istediğimiz hedef nedir?

o   Sunulacak verilerin kurum açısından önemi?

•       Dinleyici kitlesi

o   Kimler

o   Bu sunumu ne amaçla dinliyorlar? Öncelikleri nedir?

o   Konu hakkındaki mevcut bilgileri nedir?

o   D.İ.L.E.Y.İ.C.İ. Çalışması

•       Kapsam ve bilgi

o   Kapsamak istenilenler, dinleyici kitlesine ve amaca uygunlukları

o   Zaman, amaç ve dinleyici kitlesine göre önceliklendirme

o   Verileri ilişkilendirme ve yorumlama

o   Verilerin bütünlüğü ve sağlamlığı

o   Ayrıntı boyutu ve gereksiz ayrıntılardan arındırma

o   Gelebilecek soruları tahmin etme ve hazırlama

o   Sunum araçları, stil ve yöntem

o   Gelebilecek soruları tahmin etme ve hazırlama

o   Sunum araçları, stil ve yöntem

o   Zaman ve mekân

o   Beklenmeyen durumlar stratejisi

•       Yapılandırma

o   Elmas yapı yöntemi

o   Dinleyiciyi yakalayan ve amaca uygun giriş yöntemleri

o   Ana temalar, tatlandırıcılar ve önceliklerin belirlenmesi

o   Verileri ilişkilendirme ve gruplandırma

o   Özetin yapısı ve önemi

o   Akılda kalıcı ve amaca uygun kapanış

•       Etkili ve verimli aktarım

o   Dil (amaca ve katılım listesine uygun stil, sözcük ve veriler)

o   Sunum araçları seçimi ve kullanımı

o   Beden dili

o   Dinleyici ilgisini sürekli kılmak

o   «Soru cevap» zaman ve yöntemleri

o   Sahne korkusunu yenme ve stresle baş etme

o   Altın kuralların belirlenmesi

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: