Stratejik Pazarlama ile Yarına Odaklanma

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Markalar değişen teknolojilere ayak uydurmak için daha esnek ve kolay uyum sağlayabilir olmak zorundayken; kurumların DNA’sı olarak kabul edilebilecek özgün karakterleri, başka bir deyişle “Kurum Kültürü”, eskisinden daha da önemli hale gelecektir. Geleceğin dünyasında markalar olmak istedikleri gibi görünemeyecekler, bu nedenle önümüzdeki dönemde artık markalar ya göründükleri gibi olmak ya da oldukları gibi görünmek zorunda kalacaklardır. Kurumların, sürdürülebilir güçlü bir profile sahip olmak, üretken bir yapı ile verimliliği en üst seviyeye çıkarmak, küresel ve lokal fırsatları en iyi şekilde kullanarak karlılığı optimum seviyeye taşımak adına kendilerine özgü “Stratejik Pazarlama” yapısını oluşturmaları kritik önemde olacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Pazarlama anlayışının stratejik seviyeye taşınması,
 •  Kurum hedeflerine uygun ve başarıya ulaşılmasını sağlayacak strateji ve planların hazırlanmasına ilişkin yetkinliklerin artırılması,
 •  Geleneksel ile çağdaş anlayışı sentezleyebilecek bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Pazarlama ve ürün yönetimi sürecinden sorumlu orta kademe yöneticiler, pazarlama birimi yapılanmasına gidecek işletme sahipleri ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenler müdürler.

İçerik:

 •  Pazarlama Algısı, Pazarlamanın İdeal Yapılanmadaki Konumu
 •  Bütünsel Pazarlama Disiplini: Stratejik ve Operasyonel
 •  Pazarlamanın Temel Unsurları, Pazarlama İhtiyaçlarının Anlaşılması ve Talebin Arttırılması
 •  Marka Yönetimi ve Stratejisi, Marka Değer Önerisi
 •  Ürün Portföy Stratejisi
 •  Fiyatlandırma Yapısı ve Kârlılık Yönetimi, Fiyatlandırma Kurgusu
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Segmentasyonu
 •  Uluslararası Büyüme Stratejisi ve Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri
 •  4P ve Kanallı Pazarlama, 4C ve Birebir Pazarlama
 •  Dijital & Geleneksel Pazarlama Entegrasyonu
 •  Yapay Zekâ’ nın Pazarlamadaki Yeri

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: