Stratejik Düşünce: Büyük Resmi Görebilmek

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bugünün aşırı rekabetçi ve sürekli değişen iş dünyasındaki profesyonellerin, organizasyonun hangi seviyesinde olurlarsa olsunlar stratejik düşünme becerilerini geliştirebilmeleri hem kişisel kariyerleri hem de kurumlarının başarısı için zorunludur. Çünkü kurumun stratejilerini kendi birim ve bölümlerine indirgeyip hayata geçirecek, uygulayacak olan her birimdeki yöneticiler ve çalışanlardır. Bu program sonunda hedeflenen, katılımcıların stratejik düşünmenin inceliklerini pratik uygulamalarla kavramalarını sağlamak ve onları stratejik düşünme becerilerini günlük hayatlarına uyarlayacak şekilde donatmaktır. Ayrıca bu programın sonunda katılımcılar bireysel stratejik düşünme yetkinliklerini fark edecek ve bu yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kendi aksiyon planlarını hazırlamış olacaklardır. Bununla birlikte kurum stratejilerini anlama ve kendi birimlerine/işlerine indirgeme becerisi kazanacak, stratejik düşünmenin metodolojisi, teknikleri ve araçları ile donatılmış olacaklardır.

Beklenen Fayda:

 •  Büyük Resmi Anlama ve Fırsatları Görebilme Becerisi
 •  Stratejik Düşünme Becerisi
 •  Stratejik Analiz ve Planlama Araçları

Hedef Grup:

Tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Stratejik Düşünmek Ne Demek? Neden Önemli? Hangi Unsurlardan Oluşur?
 •  Temel Stratejik Düşünme Modelleri
 •  Kimler Stratejik Düşünmeli? Birey Olarak Bana Katkısı Ne?
 •  Şirketlerin Stratejisini Kim Belirler? Kim Uygular? Benim Rolüm Ne?
 •  Benim Seviyemdeki Bir Profesyonel Hangi Konularda Stratejik Düşünce Geliştirmeli?
 •  Dış Çevre (PESTLE), Müşteri İhtiyaçları ve Rekabet Analizi
 •  Pazar ve Sektör Analizi, Trendler ve Etkileri (SWOT Analizi)
 •  Rakipler, Stratejileri ve Bize Etkisi: Gerçekçi Rekabet Analizi
 •  7S Tekniği ile Rekabet Karşılaştırması
 •  Güçlü Yönleri Daha da Güçlendirmek
 •  Diğer Sektörlerden İlham Almak
 •  Müşterilerin ve Müşteri Olmayanların Analizi, Ne İstiyorlar? Karşılanmamış İhtiyaçları Neler?
 •  Fırsatları Belirlemek ve Yönetmek
 •  Eskiden ve Verimsiz Olandan Vazgeçebilmek
 •  Büyük Resmi Görebilmek ve Kurum Stratejilerini Anlamak
 •  Girişimci İçgüdüsü Geliştirmenin Yolları
 •  Kurumsal Stratejileri İş Birimine/İş Alanına İndirgemek

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: