Stratejik Bakış, Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında karşılaştıkları problemleri tanımlayabilme ve analiz edebilme, basit veya zor kararları alırken yaratıcı çözümler geliştirebilme, seçenekleri sıralayabilme ve bu seçenekleri analitik bir bakış acısıyla gözden geçirirken, sezgilerinin ağırlığını dengeleyerek ve planlı bir biçimde, optimum kararları verebilme, karşılarına çıkan sorun ve kararlara taktik yaklaşım yerine, stratejik yaklaşımla bakabilme becerilerini artırmak.

Beklenen Fayda:

Hedef Grup:

Tüm çalışanlar.

İçerik:

 • Problemi Tanımlama
  Problemlerde Pareto kuralı, problemlere uzun vadeli, stratejik yaklaşım
  Kök analizi, belirti ile problem arasındaki fark
  Problemlerin çözüm odaklı ve objektif tanımı
 • Taktik Yaklaşım – Stratejik Yaklaşım Farkı
 • Problem Çözme
  Problem çözmenin adımları
  Varsayımların gözden geçirilmesi
  Verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi
  Etki alanlarının belirlenmesi
  Olasılık hesapları
  Çözüm geliştirmede sübjektif etkiler
  Neden-sonuç şemaları
  Çözüm geliştirmeye yaratıcı yaklaşım
  Ortaklaşa çözüm geliştirme, beyin fırtınası
  Zihin haritaları
 • Karar Verme
  Karar sürecinin basamakları
  Karar verme teknikleri, bağlantı şemaları
  Rasyonel ve sezgisel karar verme
  Karar vermede tuzaklar
 • Bireysel ve ekip uygulamaları (Eğitim büyük çoğunlukla atölye tarzında gerçekleştirilerek, örnek olay çalışmaları, grup uygulamaları ve bireysel uygulamalarla desteklenecektir.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: