SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi:

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimin amacı;

Müşteri firmalarımızın üretim, kontrol ve bakım faaliyetleri sırasında uygun istatistiksel yöntemleri kullanmalarını sağlamak ve bu şekilde proseslere hâkim olarak olası proses ve ürün hatalarını önlemek, bakım maliyetlerini azaltmak, verimliliğini artırmaktır.
Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayacak katılımcılara verilecek geçerli “Başarı Belgesi” nin yanı sıra, katılımcılar bu eğitim sonunda kazanacakları teorik ve uygulamalı bilgilerle; kontrol planlarında uygun noktalarda en uygun istatistiksel metotları uygulayarak, sonuçları analiz ederek olası proses ve ürün hatalarını önleyecek, bakım maliyetlerini azaltacak ve verimliliği artıracaklardır.

Beklenen Fayda:

 •  Olası proses ve ürün hatalarını önleyecek bilinci ve uygulamayı artırmak
 •  Bakım maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmaktır.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Teknik Birimlerde Çalışan; Üretim, Kontrol ve İlgili Veri Analizlerinden Sorumlu Mühendis ve Teknisyenler.

İçerik:

 •  (Spc) İstatistiksel Proses Kontrol Nedir?
 •  Değişkenlik
 •  Temel İstatistik
 •  Normal Dağılım
 •  Standart Sapma
 •  Doğal Tolerans
 •  Kontrol Diyagramlarının Yorumlanması
 •  Makina Ve Proses Yeterlilikleri Hesaplamaları Ppk, Cp,Cpk, Cmk
 •  Veri Toplama Yöntemi
 •  X/R Kart ile Spc Yöntemi
 •  X/Mr Kart ile Spc Yöntemi
 •  Niteliklere Göre İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları
 •  Makina Ve Proses Yeterlilikleri Hesaplamaları Ppk, Cp,Cpk, Cmk
 •  Uygulamalar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: