Sosyal Stiller ile Etkin İletişim Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sosyal davranış stili, tercih edilen davranış sergileme ve etkileşim kurma biçimidir. Bazı insanlar daha hızlı çalışır, diğerleri daha yavaş. Bazıları verilere, bazıları ise kişisel deneyimlere daha iyi yanıt verir. Bu eğitim ile katılımcılara; kendilerinin ve başkalarının davranışlarını nasıl tanıyacaklarını ve nasıl daha etkili ilişkiler kurabileceklerine dair stratejik yaklaşım planlarını geliştirilebilmeleri için gerekli olan bilgi ve deneyim aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Kişiler arası iletişim ve çok yönlülük becerilerini geliştirmek,
 •  İletişim kazalarını, çatışmalarını azaltmak ve daha etkin iletişim kurarak ilişkileri geliştirmek.

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar

İçerik:

 • Etkili İletişim
  İletişim Nedir?
  İletişimde 3A: Anla- Anlat- Anlaş
  İletişim Engelleri
  İletişimde Meta Beceriler: Dinleme ve Soru Sorma
  Ben Dili – Sen Dili
 • Sosyal Davranış Stilleri
  Davranışın Tanımı
  Davranışı Gözlemleme ve Davranışı Objektif Tanımlama
  Sosyal Davranış Stilinin Net Olarak Tanımlanması
  Sosyal Davranış Stillerinde 3 Davranış Boyutu
  Davranışsal İpuçlarına Göre Sosyal Davranış Stil Tespiti
  Sosyal Davranış Stillerinin Özellikleri
  Sosyal Davranış Stillerine Göre Değerler ve Önemli Kavramlar
  Stillerin Beklentileri, Güçlü ve Gelişime Açık Yönleri
  Farklı Stillere Göre Strateji Belirleme ve İletişim
  Uyumluluğun İletişimde Kullanımı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: