SMED Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Yalın üretim sistemlerinde stokların azaltılması, sürekli akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için aşılması gereken engeller; yüksek model-kalıp-ürün için ayar değişim süreleridir. SMED, İngilizce `Single Minute Exchange of Dies´ cümlesinin kısaltması olarak kullanılan ve tek rakamlı dakikalarda (0-9) kalıp-model değişimi yapmayı amaçlayan yalın bir tekniktir. SMED tekniği sayesinde verimlilik artar, daha küçük sayılarda ve daha sık üretim yapmak mümkün olur, akış hızlanır, sürekli akış sağlanır, müşterinin istediği ürünü istediği zaman üretmek mümkün olur.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Model ve ürün geçişlerinde kaybedilen zaman ve işçiliği en aza indirebilecek SMED metoduna ait yol haritası ve araçların kullanımı ile kayıpları minimum seviyeye indirecek bakış açısına ve uygulama tekniklerine sahip olacaklardır.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  Smed Nedir?
 •  Smed’ in Tarihçesi
 •  Smed’ in Aşamaları
 •  Hazırlık
 •  Mevcut Durum Analizi
 •  İç-Dış Setup Kavramları
 •  Adım: İç-Dış Setupların Dış Setup’ a Dönüştürülmesi
 •  Adım: İç Setup’ ların Dış Setup’ a Dönüştürülmesi
 •  Adım: İç ve Dış Setup’ ların İyileştirilmesi
 •  Vaka Çalışması

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: