Satışta ve Satın Almada Müzakere Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Satışta müzakere; satış profesyonellerine satışlarını, satın alma profesyonellerine ise satın alımlarını hedefledikleri şartlarla gerçekleştirebilmeleri için gerek duyacakları tüm yöntem ve taktikleri kazandırır.

Beklenen Fayda:

 •  Başarılı müzakerecilerin uyguladıkları temel ilkeleri ve bunların uygulamaya geçiriliş şeklini,
 •  Müzakerede karşı tarafın isteklerine karşı nasıl bir yöntem izleyeceklerini,
 •  Müzakerede ödünün önemini, ödün veriliş şekillerini ve bunun karşı taraf üzerindeki etkilerini,
 •  Müzakere görüşmesinde gerilimi nasıl yönetebileceklerini,
 •  Farklı davranış modelleri uygulayarak müzakere görüşmesini hedefleri doğrultusunda yönetebilmeyi,
 •  Müzakere görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğini,
 •  Müzakerede karşı tarafın hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği taktikleri ve bunlara uygulanacak karşı taktikleri öğrenirler.

Hedef Grup:

Bu eğitim satış ve satın alma profesyonelleri ile müzakere becerisini geliştirmek isteyen herkes için uygundur.

İçerik:

 •  Niçin ve Nasıl Müzakere?
 •  Satışta ve Satın Almada Müzakere
 •  Müzakere Sürecinin Yönetiminde Mutlaka Uyulması Gereken 5 Temel İlke
 •  Müzakerede Karşı Tarafın İsteklerine Karşı Uygulanacak Yöntemler
 •  Müzakerede Gereksinimlerin Karşılanması
 •  Müzakerede Ödün ve Önemi
 •  Ödün Alışverişi Kanunları
 •  Ödün Verme Şekilleri ve Bunların Sonuçları
 •  Müzakerede Neden Durumsal Davranış
 •  Gerilim ve Yönetimi
 •  Müzakerede Farklı Bencil/Çıkarcı ve İşbirlikçi/Dostça Davranış Modelleri ve Bunların Uygulanışı
 •  Müzakere Görüşmesine Hazırlık:
  Bilgi Toplama
  Beyin Fırtınası
  Rol Oyunları
  Gündem Oluşturma
  Yer ve Katılım
 •  Müzakereye Taktiksel Yaklaşım:
  Taktik ve Niyet
  Baskı Kurma ve Yıpratma Taktikleri
  İşi Yokuşa Sürme Taktikleri
  Ödün Koparma Taktikleri
  Şaşırtma Taktikleri

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: