Satışta Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüzde müşteriler ne kadar bilgi sahibi olurlarsa olsunlar, kendi durumları ve ihtiyaçları hakkında derin bir anlayıştan yoksun olabilirler. Bundan dolayı, satış sorumluları, bilgili alıcıların doğru karar vermesine yardımcı olmak için tavsiyede bulunmak, destek vermek ve analiz yapmak suretiyle gitgide daha fazla “danışmanlık” rolünü üstlenmektedirler.

Yapılan araştırmalar paradoksal bir şekilde satış işi ile uğraşanların satmayı denemekten vazgeçip, satın alacak kişilere kendi sorunlarını çözmede yardım ettiklerinde daha fazla satış yaptıklarını göstermektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcıların müşterileri ile kurdukları iletişimin çok daha güçlenmesi, onların gözünde çok daha donanımlı ve güvenilir hale gelmeleri için gereken yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Danışmanlık yaklaşımının önemini kavrayacaklar,
 •  Kutunun dışında düşünmeyi öğrenecekler,
 •  Özelliğin değil faydanın sattırdığını net bir şekilde görecekler,
 •  Ürünlerinin / hizmetlerinin fiyatı ne olursa olsun önemli olanın değeri sunmak olduğunu fark edecekler,
 •  Müşterileri ile çok daha anlamlı ve derin ilişkiler geliştirebilecekler,
 •  Yeni müşteriler edinme konusunda daha özgüvenli hale geleceklerdir.

Hedef Grup:

İlk olarak satış profesyonelleri, sonrasında ise müşteriye dokunan satış sonrası hizmetler, satış destek, pazarlama gibi departmanlar için düzenlenebilir.

İçerik:

 •  Danışmanlık Kavramı ve Satıştaki Yeri
 •  Uygulamalar (Kutunun dışında düşünme – etkin dinleme – olumlu konuşma)
 •  Satışın Hazırlık Safhaları
 •  Müşteri Analizi
 •  İhtiyacı Bulma
 •  Uygulamalar (Doğru Soru Sorma – ÖZAF)
 •  İtirazları Karşılama
 •  Satışta Hikâye Anlatıcılığının Yeri
 •  Değer Satışı
 •  Örnek Vaka Çalışmaları ve Sunumlar (İlgili firma tarafından iletilen örnek olaylar üzerinden hazırlanacaktır)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitimde katılımcıların tamamen interaktif bir şekilde uygulamalardan, deneyimlerden ve birbirlerinden öğrenmesi amaçlanmaktadır.
 •  Eğitimde sürekli olarak destekleyici uygulamalar kullanılacağından ve eğitim sonunda her grubun birer sunum yapması beklendiğinden eğitim süresi boyunca öğrenilen tüm bilgilerin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi sağlanacaktır.
 •  Eğitim yöntemi ayrıca katılımcıların satış işindeki tecrübe seviyesi, firmanın hangi satış kanallarını kullandığı ve ihtiyaçlarına göre de şekillendirilecektir.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: