Satış Sonrası Hizmetlerde Şikâyet Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde katılımcılarla;
• Hizmetin ve müşteri memnuniyetinin önemi,
• Etkili iletişim kurma becerilerini kullanmak için gerekli olan yetkinlikler,
• Davranışın oluşumunu ve öz yönetim ilişkisi ile kendi davranışlarımızı yönetme,
• Şikâyet yönetimi,
Konuları hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcılara; zorlu durumlar ve müşteriler ile karşılaşmalarda, olumsuzluğun kaynağını belirleyerek, farklı karakteristik özellikleri bulunan müşterilerle kontrollü ve doğru iletişim kurmalarını sağlayacak bilgi ve yöntemler aktarılacaktır.

Hedef Grup:

Satış Sonrası Hizmet Alanında Görev Alan ve Sorumlu Tüm Çalışanlar ve Yöneticiler

İçerik:

  •  Hizmet ve Müşteri
  •  Etkili İletişimde Meta Beceriler
  •  Davranış Yönetimi
  •  Şikâyet Yönetimi

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: