Satış Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcılarla;
• Koçluk ve mentörlük kavramlarının net olarak ayrıştırılması,
• Koçluk zihniyeti,
• Kurumun satış ve servis standartlarına yönelik farkındalığı ve uygulama kapasitesinin artırılmasının etkileri,
• Koçluk yaklaşımı ile rakamlara ve satış sürecine bakış,
• Satış koçluğu ve satış koçluğu beceri seti,
Konularına yönelik ilke ve yöntemler paylaşılacaktır.

Beklenen Fayda:

Müşteri ve çalışan memnuniyetini yükseltmek, kurum içinde satış hacimlerini artırmak elde edilecek ana faydadır. Bu eğitim ile sahada, gelişimi ve öğrenmeyi odağına alan usta seviyesinde satış yetkilileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Satış Yöneticileri / Liderleri

İçerik:

 • Koçluk Yaklaşımı ve Zihniyeti
  Koçluk Nedir?
  Zihniyet Kavramı
  Koçluk Bakış Açısı
  Ustalık Basamakları
  Uygulama: Satış Role Play ve Satış Koçluğu
  İdeal Satış Süreci
 • Satış Koçluğu Beceri Seti
  Gözlem
  Uygulama: Satış Role Play ve Satış Koçluğu
  Dinleme
  Uygulama: Satış Role Play ve Satış Koçluğu
  Soru Sorma
  Uygulama: Satış Role Play ve Satış Koçluğu
  Geri Bildirim / Takdir
  Uygulama: Satış Role Play ve Satış Koçluğu

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: