Risk Temelli Süreç Yönetimi, Süreç Haritalama ve VSM

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

2015 yılı itibari ile ISO –EN- BS vb. birçok standardın temel yaklaşımlarından biri haline gelen Risk Yönetimi, süreçlere hakimiyetimizin artması ve belirsizlik ortamlarından sıyrılmakla mümkün olabilmektedir. Değişkenlik doğanın çok temel bir gerçeğidir, hiçbir çıktı diğer bir çıktı ile aynı değildir. O halde değişkenliğin farkında olarak süreçlerimizi yönetmek ve bu akış içinde bazı ana süreç adımlarımızı yoruma kapalı bir şekilde ortaya koymak bu sayede de verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemeliyiz.

Beklenen Fayda:

 •  Süreçlerimizin optimize bir şekilde etkin ve verimli yönetimi için süreç ve akış farkındalığını sağlamak
 •  Operasyonlarımızın problemsiz ve kesintisiz akışını temin ederken kaliteli çıktıyı garanti altına almak
 •  Risk yönetimi kavramının tüm süreç adımlarında etkin ve kurum bazında yayılımını sağlayarak riskleri yönetebilmeyi öğrenmek.

Hedef Grup:

Operasyonların Her Kademesi İçin Özel Tasarlanacak Bir İçerikte, Farklı Seviyelerdeki Mavi / Beyaz Yaka Çalışanlar.

İçerik:

 •  Süreç Tanımı ve Süreçlerle Yönetim
 •  Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlar
 •  Risk Kavramı ve Risk Yönetimi
 •  Değişkenlik ve Değişim
 •  Risk Temelli ve Süreç Odaklı Yönetim Anlayışı
 •  Kritik Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreç Etkileşimleri
 •  Süreç İyileştirme ve Yöntemleri
 •  Uygulama Metodolojileri
 •  Süreç Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ve Kıyaslama

Eğitim Metodolojisi:

 •  Teorik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları,
 •  Risk bazlı Süreç yönetimi metodolojinin aktarımı,
 •  Risk ve Değişkenlik yönetme uygulamaları,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: