Dijitalleşme – Risk Yönetimi – Coso Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Programda aktarılan bilgiler katılımcılara; kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanarak, işletmelerdeki risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme – risk yönetimi ve risk yanıtlama çalışmaları yapabilmelerine yönelik uygulamalı bir eğitim yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların dahil oldukları organizasyonlarda risk haritası oluşturması, analiz etmesi, değerlendirme ve risk yanıtlama stratejileri kullanarak iç kontrol kabiliyetlerini geliştirmeleri.

Hedef Grup:

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Aktif Rol Alacak Birim Yöneticileri, İç Denetçiler, Stratejik Planlama Uzmanları.

İçerik:

 •  Riskin Tanımı
 •  Risk yönetimi
 •  Kurumsal Risk Yönetim Süreci
 •  Kurumsal Risk Yönetim Küpü (COSO)
 •  Stratejik, Operasyonel, Finansal Raporlama, Uygunluk, K.R. Yönetimi
 •  İç Ortam, Hedef Belirleme, Risk Değerlendirme, Risk Karşılığı
 •  Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme
 •  Kurum Çapında Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları
 •  Bölüm Çapında Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamalar
 •  İş Birimi Çapında Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları
 •  İştirakler Çapında Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: