Profesyoneller İçin Etkinliği Artıran Hitabet Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bugün iş yaşamında her gün yüzlerce kez ekip arkadaşlarımıza veya müdürlerimize kendimizi, projemizi, planlarımızı, hayallerimizi aktarıyor, küçük veya büyük gruplara konuşmalar yapıyoruz. Topluluğa karşı etkin, rahat ve ikna edici konuşabilmek bugünün iş dünyasında profesyonelleri birbirlerinden ayıran önemli bir beceri olmayı sürdürüyor. Topluluğa etkin hitabet konusunda yatırım yapan, bu konuyu önemseyen, bilgisini artıran ve uygulayan profesyoneller iş hayatında öne geçiyor. Bu eğitimle birlikte kişilerin topluluk önünde etkileyici bir sunum yapabilme becerisi kazanması, sahnede kendine güvenini artırması, beden dilini ve ses tonunu daha iyi kullanması, odak konuları belirlemesi, ilgi uyandıran ve ilham verici hitabet kazanması, farklı durumlarda stresi yönetebilme becerisine sahip olması yönünde bilgiler edinmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Hazırlanır: Katılımcı konuşma öncesinde dinleyici analizi ve içerik hazırlığını etkin şekilde yapar.
 •  Sunar: Katılımcı konuşmasını bölümler halinde tasarlar ve bölüm bölüm önce aklında sonra sahnede konuşmasını yapar.
 •  İkna eder: Katılımcı sunumunun hedefinin farkında olur ve dinleyicilere ulaşan mesajının etkinliğini ve takibini sağlar.

Hedef Grup:

İş hayatına yeni başlamış veya belli bir tecrübesi olan, ekip arkadaşları ve daha tecrübeli profesyonellerle birlikte çalışma sürecinde konuşma, sunum, küçük gruplara özetler şeklinde topluluğa karşı konuşma yapan, yapacak olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes.

İçerik:

 •  Dinleyici Profilinin Analizi
 •  Sunum ve Hafızamız
 •  Sunumun Hedefleri
 •  Sunum Organizasyon Çeşitleri
 •  Sunumun Yazılması – Akışın Yaratılması
 •  Sunumun Bölümleri ve İçerikleri
 •  Sunumda Ses/Vücut Dili ve Sahne Kullanımı
 •  Sunuma Hazırlık Süreci
 •  Sunumun Yapılması ve Değerlendirilmesi
 •  Grup Çalışmaları
 •  Her Katılımcı ile 1:1 Takip Seansı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: