Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“Problem yoksa, problem vardır.” yaklaşımı ile bir işletmede problem çözmek iyileştirmenin en temel dinamiğidir. Problem çözme tekniklerini bilmek ve yerinde kullanmak günümüz operatörünün, teknisyeninin, mühendis ve yöneticisinin en önemli becerisidir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Problemi tanımlamaktan, kök sebeplerini tespit edip, iyileştirme fikirlerini ortaya çıkarmaya kadar bir problem çözme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.

Hedef Grup:

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

İçerik:

 •  Problem Nedir?
 •  Problem Çözme Aşamaları
 •  Pareto Analizi
 •  5N+1K
 •  Neden-Neden Analizi
 •  Balık Kılçığı Diyagramı
 •  Beyin Fırtınası
 •  Öncelik Matrisi
 •  SWOT Analizi
 •  Problem Çözme ve Kobetsu Kaizen Adımsal Uygulama İlişkisi
 •  Vaka Çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: