Pazarlama-Satış Yönetimiyle Marka Değerini Artırmak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Herhangi bir ürün veya hizmet satışı yapan firmaların en önemli sorunu, bu satışın müşteri üzerindeki etkisi ile markaya sağladığı katma değeri ölçebilmektir. Bunun temeli de satışı yapılan ürün veya hizmetin tüketici istek, talep ve beklentilerini karşılama derecesidir. Bu ise firmanın müşteriye sunduğu ürün ve pazarlama faaliyetleri bütününün bir çıktısıdır.
Pazarlama faaliyeti, şirketlerin içinde bulundukları iç ve dış pazar şartları ve şirketin bu pazardaki yeri, pazar payları ile direkt ilgilidir.

Beklenen Fayda:

Paydaşların temel beklentilerini karşılama ve müşteri memnuniyeti temelinde üretilen ürün veya hizmetin müşteri ve paydaşlara değer yaratılması konusunda katılımcıları bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Pazarlama ve Satış Şirketlerinin Üst ve Orta Düzey Yöneticileri, Pazarlama ve Satış Personeli, Üretim ve Satış Sonrası Hizmet Şirket veya Bölümlerinin Üst ve Orta Düzey Yönetici Temsilcileri

İçerik:

 •  Kurum ve Kuruluşların Var Oluş Nedenleri
 •  Müşteri Kimdir? Müşteri İstek, İhtiyaç ve Beklentileri, Müşteri Algısı Nedir?
 •  Ürün veya Hizmet Üretirken Müşteriye Yaratacağı Katma Değeri Düşünüyor muyuz?
 •  Sadece Satış Başarı Sağlar mı?
 •  Pazarlama Nedir? Pazarlamanın Temel Unsurları, Sürecin Tanımlanması
 •  Birebir Pazarlama
 •  Kanallı Pazarlama
 •  Pazarlama Faaliyetlerinin, Şirket Misyon, Vizyon ve Stratejileri ile İlişkileri
 •  Marka Nedir? Kurumsal Kültür, Kurumsal Kimlik
 •  Satış (Dağıtım) Ağı Çeşitleri, Satış (Dağıtım) Ağı Oluşturulması, Eğitimi ve Yönetimi
 •  Yönlendiriciler, Bunlara Ulaşmak, Eğitmek Ve Yönetmek
 •  Müşteri İlişkileri, CRM
 •  Pazarlama ve Satıcıların Nitelikleri, Paydaşlara ve Müşterilere Davranış Biçimleri
 •  Müşterilerimizin Faaliyetlerimize Katılımı (Açık İnovasyon) ve Müşteri Algısının Ölçülmesi
 •  Öz Değerlendirme, Dış Değerlendirme Ve Yapılması Gereken İyileştirmeler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Vaka çalışmaları.
 •  Eğitim sırasında soru cevap ve uygulama örnekleri ile katılımcılarla interaktif bir ortam sağlanacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: