Pazarlama Araştırmaları Tüketici İçgörüsü

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcıların; bankacılıkta pazar araştırmaları, gerçekleştirilen örnek araştırmalar, tüketici davranışları hakkında bilgi sahibi olmaları ve araştırma sektöründe son trendleri bankacılık ile ilişkilendirebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Karar ve Denetim Mekanizmalarında Daha İyi Risk Yönetmek
 •  Pazarlama Sürecinin Optimizasyonu Sağlayabilmek
 •  Objektif Ölçümleme Tekniklerinin Oluşturulması ve Paylaşılması
 •  Kurumsal Ölçümleme Standartlarının Oluşturulması

Hedef Grup:

Tüm pazarlama çalışanları.

İçerik:

 • Pazarlama bilgisi ve kaynakları
  Pazarlama nedir?
  Pazarlama bilgi yönetimi
  Bilgi kaynakları
 • Araştırma tipleri
 • Tüketici iç görüsü 5İ modeli
 • Grup çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: