Öğrenmeyi Öğrenmek Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu program katılımcıların, öğrenme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını destekleyerek, kendi öğrenme yöntemlerini keşfetmelerini sağlar. Değişen dünya dinamikleri içerisinde öğrenmenin önemine vurgu yaparak, öğrenmenin önündeki içsel engelleri nasıl kaldırabileceklerine dair ipuçları sunar.

Beklenen Fayda:

 • Gelişim yetkinliği çerçevesinde öz farkındalığın artması.
 • Yeni öğrenme yöntemleri edinmek.
 • Öğrenme verimini arttırmak.

Hedef Grup:

Yaşam boyu öğrenme isteği olan bireyler.

İçerik:

 • Öğrenme üzerine yeni kavramlar
 • Unlearn, Relearn
 • Upskill, Reskill
 • Öğrenme aşamaları
 • Beyin nasıl öğrenir?
 • Görseller, işitseller, kinestetikler
 • Öğrenmenin önündeki engeller
 • Gelişim Odaklı Zihniyet

Eğitim Metodolojisi:

 • Vakalar,
 • Hikayeler,
 • Örneklemeler,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: