OEE Ölçme & Kayıp Analizleri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İşletmemizin ne kadarını kullanıyoruz? Ne kadarını ne kadar verimde kullandığımızı nasıl ölçüyoruz? OEE yani Toplam Ekipman Etkinliği metodolojisi şirketlerin performanslarını hatalı ölçümlerden ve kavram kargaşasından arındırır. Loss-Cost Matrisi, kayıplar ve maliyetler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde tanımlayarak işletmelerin kayıplarını metodolojik bir bakış açısı ile görmelerini ve iyileştirme çalışmalarına doğru odaklanmalarını sağlar.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; OEE hesaplama yöntemini ve kayıp ölçme sistemlerinin nasıl kullanılıp analiz edebileceğini öğrenir. Kayıp türleri ile işletme maliyetleri arasındaki ilişkiyi kurar, analizler yapar ve kaizen konularını tespit eder.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

  •  WCM ve 16 Büyük Kayıp
  •  OEE ve Kayıp İlişkisi
  •  İşletmelerde OEE Ölçüm Sistemi Nasıl Kurulur?
  •  Kayıp (Loss Cost) Analizleri
  •  Loss Cost Matrix
  •  Kayıp Azaltma ve Önleme Yöntemleri
  •  Vaka Çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: