Marka Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Markayı, markalaşmayı, marka değerinin anlamını anlatarak bir markanın oluşumunda ve yönetiminde tutarlı ve devamlı pazarlama iletişimi içerisinde stratejiler oluşturma yetkinliğini katılımcılara sağlamayı amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

Marka yönetimi ile ilgili temel kavramları içselleştirebilmek ve açıklayabilmek
Marka yönetimi sürecinde başarıyı yükseltecek etkenleri içselleştirebilmek ve açıklayabilmek
Kişi veya ürünlerin marka yönetimi süreci ile ilgili değerlendirmeler yapabilme
İş dünyasının global anlamda marka yönetimi üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin yapabileceği yönlendirmeleri kavrayabilmek ve açıklayabilmek

Hedef Grup:

Markalaşma ve marka yönetimi yetkinliklerini geliştirmek isteyen işletme ve bireyler

İçerik:

Markaların önemi ve temel pazarlama kavramlarına bakış
Markalar ve marka yönetimi
Müşteri bazlı marka değeri ve marka konumlandırma
Marka rezonansı ve marka değer zinciri – marka değeri oluşturacak marka bileşenlerinin seçimi ve detaylandırılması
Marka değeri oluşturacak pazarlama programları geliştirme ve bütünleşik pazarlama iletişimi
Marcade Conquer the Market® Simülasyon programına hazırlık ve anahtar metriklerin gözden geçirilmesi
Ön okumalar üzerine kısa test ve Marcade Conquer the Market® Simülasyonu birinci oturum
Marcade Conquer the Market® simülasyonu ikinci oturum
Simülasyon stratejilerinin tartışılması ve değerlendirilmesi
Vaka analizi

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.
  •  Simülasyon Uygulaması.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: