Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüz iş dünyasının işletmelere yüklediği daha hızlı ve daha esnek olma taleplerinden en çok payını alan bölüm, şirketlerin “Tedarik Zinciri Yönetimi” birimleridir. Tedarik zinciri süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesi için gerek duyulan malzeme/hizmetlerin temin edilme süreçlerini kapsayan satınalma faaliyetleri, sadece maliyetlerin aşağıya çekildiği bir yer olarak değil stratejik bir tedarik zinciri halkası olarak değerlendirilmelidir.

Bu eğitimde; tedarik zinciri yönetiminin temel yapısı, malzeme tedarik süreci ve lojistik süreçleri aktarılacaktır.

Beklenen Fayda:

 • Tedarik zincirinin temel işlevlerini ve temel tedarik zinciri faaliyetlerini tanımak,
 • Lojistik yönetiminde faaliyet ve bu faaliyetlerin maliyetlerini anlamak,
 • Satınalma süreçleri ve tedarikçi yönetiminin stratejik önemini fark etmektir.

Hedef Grup:

Tedarik zinciri yönetimi konusunda bilgisini artırmak isteyen çalışanlar.

İçerik:

Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Stratejileri

 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel Yapısı ve İşleyişi (SCOR Model)
 • Tedarik zinciri yönetiminde maliyet kategorileri
 • Tedarik zinciri performansını değerlendirmek için metrikler

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi

 • Kraljic Portfolio
 • ABC Analizi
 • Toplam Satın Alma Maliyeti
 • Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Tedarik Süreci

Envanter ve Depo Yönetimi

 • Fonksiyonlarına göre stok türleri
 • Stok maliyetleri
 • Stok planlama (EOQ, Emniyet stoğu, Order-to-Order, Order-to-Stock, Replenishment)
 • MRP-ERP sistemleri
 • Depolama faaliyetleri
 • Konsinye Stok
 • Çok noktalı envanter yönetimi

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: