Lojistik Faaliyetlerde Emniyet ve Güvenlik Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde; lojistik sektörü açısından önemli olan emniyet ve güvenlik tanımlarını ve her iki kavramın aralarındaki farklılıkların belirlenmesi, iş güvenliği yönetimi ve sistemlerinin bilinmesi, taşıma zincirinde yer alan ulusal ve uluslararası güvenlik programlarını tanımak ve gerekliliklerine yönelik hazırlıkların nasıl yapılacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar;
• Katılımcılar lojistikte emniyet ve güvenlik terim ve kavramlarını ve aralarındaki farklılıkları
• Lojistik sektöründe iş güvenliği yönetim ve sistemleri
• Taşıma zincirinde yer alan güvenlik programları konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Lojistik Sektörü Aktörleri, Firmaların Lojistik Departmanı Personeli, Freight Forwarder’ lar.

İçerik:

 •  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı ve Amacı
 •  Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Tehlikeler ve Riskleri
 •  Lojistik’te Emniyet ve Güvenlik Terim ve Kavramları
 •  İş Güvenliği Yönetim Sistemleri
 •  Yük Güvenliği
 •  Taşıma Zincirinde Güvenlik
 •  Taşıma Zincirinde Güvenlik Programları (AMS, CSI, ISPS, C-TPAT, IRIS, TAPA, VDA, ISO, V.D.)
 •  Yetkilendirmiş Yükümlü / Yetkili Ekonomik Operatör (AEO)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün

Eğitim Bedeli:

1500 TL+KDV
Danışman Eğitmen: