Liderlikte Güvenli Davranış Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Güvenli davranış kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını doğrudan ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisidir. Aynı zamanda karşı tarafın alanına girmeden, etkili bir tarz ve ifadeyle kendini kabul ettirmektir.

Liderlikte Güvenli Davranış geliştirme eğitimi, ekip liderlerinin kendini doğru ve etkili şekilde ifade etmelerine yönelik gerekli olan becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimde katılımcılar;
Güvenli davranış biçimi geliştirerek, bireyin kendini ifade etme yeteneğini ve kişiler arası iletişim becerilerini güçlendirir.

Hedef Grup:

İlk ve Orta Kademe Ekip Liderleri

İçerik:

 • Etkin İletişim Becerileri
  Etkin İletişim
  İletişim Engelleri
  İletişimde 3 A
  Ben Mesajı
  İletişimde Meta Beceriler: Dinleme ve Soru Sorma
  Empati Süreci
  Durumları Değerlendirme Yaklaşımı: Zihniyet
  Yargılayan- Öğrenen Zihniyet
  Çıkarım Merdiveni
 • İlişkileri Doğru Yönetmek
  Davranış Boyutu
  Duyguları Tanımak ve Yönetmek
  Proaktif Tutum
  Davranış Tutumları: Güvenli – Saldırgan- Çekingen

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: