Liderlik Yolculuğum

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Liderlikle ilgili genel geçer klişelerin ötesinde kavramın anlaşılması, yeni liderlik paradigmalarının tanıtılması ve katılımcının değerleri doğrultusunda hedefler belirleyerek ilerlemesine yardımcı olacak liderlik bilinci ve davranışları göstermesine destek olmaktır.

Beklenen Fayda:

Liderlik uzun yıllardır tartışılan, yapılan araştırmalarla gücü ortaya konan, hayati, bir o kadar da hakkında üretilen klişeler nedeniyle yanlış anlaşılan bir kavramdır. Değerlerin keşfi ve hayat pratiklerine döndürülmesi için farkındalık ve temel araçlar edinilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Eğitime liderlik bilinci ve davranışlarını günlük hayatında uygulamak isteyen herkesin katılımına açıktır

İçerik:

  •  Eğitim liderlikle ilgili genel geçer kabullere eleştirel bir bakış açısıyla başlar. Liderliğin ne olduğu kadar ne olmadığı ve kalıplaşmış yaklaşımların çalışanlara, şirketlere ve hatta toplumlara verdiği zarar tartışılır. Liderlikle ilgili dağıtımcı liderlik, şefkatli liderlik, lidersizlik gibi yeni paradigmalar anlatılır.
  •  Liderliğin kavramsal olarak doğru ve kapsamlı anlaşılmasının ardından, katılımcılar liderlikle ilgili kendi iç yolculuklarında onlara rehber olacak bir uygulamaya davet edilirler.

Eğitim Metodolojisi:

  •  Senaryolar ve yaratıcı eğitim teknikleri (drama, kukla konuşturma, lego yapımı vb.) kullanılarak, katılımcıların keşfedici bir rol üstlenmesi sağlanacaktır.
  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: