Kuşaklar

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Müşteri ve Tüketici gruplarının davranışları, global ekonomiye yön vermektedir. Jenerasyonlar; demografik ve kültürel yapılarına uygun birçok alışkanlıklara sahiptirler. Bizler, yeni kuşakları anlayarak, geleceğe sağlam adımlar atarak ilerlemek istiyoruz.

Beklenen Fayda:

 •  Vizyon olarak gelecekte çok farklı alfa kuşağının davranışlarını anlamak
 •  Z ve Y kuşağının günümüz şirketlerine etkisini
 •  Jenerasyonların, davranış değişimlerini analiz edebilmek

Hedef Grup:

Girişimciler, Uzmanlar, Yöneticiler.

İçerik:

 •  Kuşakların Yapısı
 •  Geçmişten Günümüze Jenerasyonlar
 •  Baby Boomer, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı
 •  Alfa Kuşağı
 •  Davranış Süreçleri ve Deneyimleri
 •  Jenerasyonları Anlayabilmek
 •  Demografik Koşulları Analiz Edebilmek

Eğitim Metodolojisi:

 •  İnteraktif Eğitim,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: