“Kriz Zamanlarında Liderlik Etmek” Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

VUCA ortamı krizleri neden daha yaygın hale getirir? Dayanıklı organizasyonların özellikleri ve dayanıklılığı arttırmanın yolları nelerdir? Potansiyel tehditleri nasıl öngörebilirsiniz?

Bu eğitim liderlere, ortaya çıktıklarında olumsuz olaylarla etkin bir şekilde başa çıkmak, değişen koşullara uyum sağlamak, önemli organizasyonel aksaklıkların zorluklarını etkili bir şekilde nasıl gidereceklerini öğrenmelerinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Beklenen Fayda:

• VUCA dünyasının krizleri neden daha yaygın hale getirdiğini anlamak,
• Kriz ortamının benzersiz ve zorlu doğasını fark etmek,
• Dayanıklı organizasyonların özellikleri ve dayanıklılığı artırmanın yollarını anlamak,
• Bir organizasyonun karşılaşabileceği kriz türlerini tahmin etmek için organizasyon çerçevelerini öğrenmek,
• Liderlerin ekiplerini, kendilerini ve kuruluşlarını bir sonraki krize hazırlamak için bir plan oluşturmak.

Hedef Grup:

Krizi yönetmek ve hazırlık yapmak isteyen tüm profesyoneller.

İçerik:

• VUCA ortamının kriz olasılığını arttırması
• Kriz tanımı ve beklenti yönetimi
• Kurumsal dayanıklılık ve esneklik için temel faktörler
(Beklenti, başa çıkma, adaptasyon aşamaları)
• Kurumsal krizlere yol açan konular
• Kriz döngüsü adımları
• Kriz yönetimi süreci
• Kriz sinyallerini fark etmek
• Krizi karşılamak ve planlamak
• Kriz lideri olmak için gereken yetkinlikler
• Sınırlı bilgi ile acil karar alma ihtiyacı
• Etkili iletişim ve bireysel kırılganlığı kabul etmenin önemi
• Proaktif kriz müdahale stratejileri geliştirmek
• Bir sonraki krize hazırlanmak
• Krizden sağ çıkanlardan kriz yönetimi örnekleri
• Vaka çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

  • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: