Koçluk Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüz iş dünyasında, her bireyin kendisine özgü hedef ve becerileri olmalıdır. Kimi zaman bireyler kendi becerileri ile bunu meydana çıkarsa da, genellikle kendilerini yönlendirecek, kişisel ve profesyonel potansiyeli maksimize etmek amacıyla birlikte çıkılacak yol arkadaşlığına ihtiyaç duyarlar. İş ve özel yaşamla ilgili gücün keşfedilmesine yardım sağlayacak destek için koçluk devreye girer. Bu eğitimde amaçlanan; Bireyin kendisini fark etmesini sağlayıp kariyeri ile ilgili alacağı kararlarda danışanlarla ulaşılmak istenen hedeflerde daha cesaretli ilerlemesini sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların, birer koç olarak danışanlarının mesleki becerilerinin devamlılığı ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli bilgi ve yetkinliklerini kazanmasını sağlamaktır.

Bu eğitim sonrasında, bireylerin kariyer planlamasında ve geleceğe bakış açısı yönünde daha olumlu ve başarılı olma arzusu ile adım atacaktır.

Hedef Grup:

Koçluğu Meslek Olarak Yapmak İsteyen, Kişisel Gelişimine Önem Veren Herkes

İçerik:

 •  Koçluğa Başlamak
 •  Koçluk Nedir? Ne Değildir?
 •  Koçlukta Temel Kurallar
 •  Hedef Belirleme
 •  Hedefe Ulaşmak İçin Atılması Gereken Adımlar
 •  Bir Koçta Olması Gereken En Önemli Özellik Nedir?
 •  Problem Çözme Teknikleri
 •  Problem Çözme Süreci Nasıl İlerlemelidir?
 •  Organizasyonlarda Duygu Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
 •  Koçluk Neden/Nasıl Farklıdır?
 •  Koçluk Vaka Örnekleri
 •  Koçluk Desteğinin Sürekliliğinin Önemi
 •  Koçluk Sürecinde 3 Temel Nokta: Zamanında, Yerinde, Dozunda
 •  SWOT Analizi
 •  Vizyon-Misyon Kavramları
 •  İş Hayatının Yazılı Olmayan Kuralları
 •  Bir Koç Olarak Hazır Mıyım?
 •  İş Yaşamında 4 Farklı Kişilik Tipi
 •  GROW Modeli

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: