Kaizen+PDCA Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Kaizen, mevcut durumla yetinmemeyi, problemleri ve olası sorunları görmeyi öğretir. Kobetsu Kaizen ise, belirlenen konular üzerinde yürütülen sistematik ve adımsal problem çözme faaliyetleridir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; İsraf(muda) kavramı ile tanışarak, görmeyi öğrenmeye başlayacak ve kayıplara karşı sistematik iyileştirme yöntemlerini öğrenecektir. Ayrıca Kaizen felsefesini öğrenmeye başlayacaktır.

Hedef Grup:

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

İçerik:

 •  Kaizen Yaklaşımı
 •  16 Büyük Kayıp ve 7 İsraf (Muda)
 •  PUKÖ Döngüsü (PDCA Cycle)
 •  10 Adım Kobetsu Kaizen Metodu
 •  Öneri Yönetimi ve Kaizen İlişkisi
 •  Kaizen Yönetim Dinamikleri
 •  Kaizen Kültürü için Tavsiyeler
 •  Vaka Çalışmaları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: