İthalat Operasyon Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İthalat operasyon yapan birimlerin ithalat ve gümrük süreçlerine hâkim olarak operasyonlar esnasında karşılaşabilecekleri riskleri tanıtmak, maliyet avantajı yaratacak uygulamaları geliştirmek amacıyla bilgi aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  İthalat uygulamalarına hakimiyet,
 •  İthalat mevzuatına hakimiyet,
 •  İthalat operasyonlarının maliyetlerini analiz edebilme,
 •  İthalat maliyet avantajı sağlayacak enstrümanların kullanımı,
 •  Geçici ithalat yöntemleri konuları hakkında gerekli bilgi ve uygulamalarla uzmanlar yetiştirebilmek amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

İthalat Departman Yöneticileri/ Departman Çalışanları, İthalat Departmanında İstihdam Edilecek Personel.

İçerik:

 •  İthalat Rejim Kararı
 •  İthalat Tebliğleri
 •  Ürün Güvenliği Tebliğleri
 •  İthalatta Tarife Dışı Engeller
 •  İthalatta Alınan Vergiler
 •  İthalatta CE, TSE, Uygulamaları
 •  Tarife, Kıymet, Menşe, Matrah

Eğitim Metodolojisi:

 •  Slayt Paylaşımı
 •  Mevzuat Paylaşımı
 •  Uygulamaların Anlatımı

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: